Khái niệm giàn giáo

Một giàn giáo là một tòa nhà tạm thời bao gồm cầu, cổng hoặc các nền tảng được hỗ trợ bởi một khung gỗ, thép hoặc nhôm . Nó được dự định để cho phép truy cập của các nghệ nhân của vật liệu trong tất cả các điểm của một tòa nhà sẽ được xây dựng hoặc sửa chữa.

Nó được chia thành ba loại riêng biệt: cố định, treo hoặc lăn.

Giàn giáo cố định được chia thành ba loại:

Giàn giáo RingLock 4 lỗ/Ringlock Scaffolding System 4 Hole

GIẰNG NGANG/LEDGER HỆ GIÁO RINGLOCK 4 LỖ

Hệ giáo đĩa RingLock 8 lỗ/Ringlock Scaffolding System

THANH CHỐNG HỆ GIÀN GIÁO ĐĨA 8 LỖ RINGLOCK G18/RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Giàn giáo Ringlock – Bát giác – Giàn giáo xây dựng G18

CÂY CHỐNG GIÀN GIÁO RINGLOCK BÁT GIÁC G18


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *